Registrační a hlasovací systém

Systém umožňující rychlou registraci delegátů na libovolnou akci spojenou s vydáním připravených hlasovacích lístků a jejich následné zpracování.


Systém se skládá ze serveru s databází a web aplikací a libovolného počtu klientů s internetovým prohlížečem a čtečkou čárových kódů.

Základní vlastnosti

Zastupování subjektů

Delegáti mohou zastupovat více subjektů, subjekty mohou zmocňovat jiné subjekty k zastoupení.

Sledování stavu

K dispozici jsou průběžné i konečné informace o stavu registrace a zpracování hlasování.

Paralelní zpracování

Registrace nebo zpracování hlasovacích lístů může probíhat současně na libovolném počtu stanovišť.

Vyhodnocení jednotlivých hlasování

Aktuální stav hlasů vyhodnocen pro každé hlasování.

Vícedenní akce

Podpora pro registraci (evidenci delegátů) při dvoudeních akcích.

Parametry akce

Jednoduché přizpůsobení nastavením parametrů akce.

Výstupy

Výstupy pro okamžitý tisk ve formátu PDF, pro další zpracování v CSV souborech.

Automatizované zpracování

Přesné a rychlé zpracování hlasovacích lístků pomocí čtečky čárových kódů.

Hlasovací lístek