AeroLab

Výpočetní systém pro analýzu kompatibility leteckých navigačních prostředků (VOR a ILS) a FM vysílačů.


Systém implementuje tři základní metody výpočtu - Ženeva 84 (CCIR Rep. 929-1), Montreal (ITU-R IS.1009-1), ICAO (ITU-R IS.1009-1) s možností modifikace některých parametrů.

Aero datový server

Databáze leteckých navigačních prostředků.

Výpočetní aplikace

Výpočetní aplikace slouží k vlastnímu výpočtu kompatibility.

Prohlížeč výsledků

Aplikace poskytující různé pohledy na vypočtená data.

Aero datový server

Poskytuje základní datové služby nad databází leteckých objektů typů ILS a VOR. Umožňuje základní databázové operace pro snadnou správu dat. Vizualizace objektů je řešena napojením na oba mapové systémy a komponent Profil systému RadioLab.

Datový server
Výpočetní úloha

Výpočty

Vstupem pro úlohu výpočtu kompatibility je seznam FM vysílačů a seznam leteckých navigačních prostředků. Jsou implementovány tři metody výpočtu:

  • Ženeva 84 (CCIR Rep. 929-1)
  • Montreal (ITU-R IS.1009-1)
  • ICAO (ITU-R IS.1009-1)

Pro všechny tyto metody je použita stejná sada testovacích bodů, ve kterých se zjišťuje úroveň rušení ILS nebo VOR FM vysílačem. V každém testovacím bodě se provede výpočet zvolených typů rušení – A1, A2, B1, B2.

Prohlížeč výsledků

V této aplikaci je možné prohlížet databáze obsahující výsledky vypočtené úlohy. Dále poskytuje možnost zobrazení profilu mezi ISL/VOR a testovacím bodem nebo mezi FM vysílačem a testovacím bodem. Vybrané kombinace vysílačů lze zobrazit také v mapových systémech.

Výsledky výpočtu