Mapa 3D

Mapa 3D je GIS aplikace pro 3D zobrazení objektů, dat a výsledků výpočetních aplikací RadioLab 4 na podkladu 3D reliéfu terénu a obecných vektorových mapových dat


Základními komponenty zobrazení je 3D terén s texturou vektorově renderovaných map (typicky mapy OSM) a s jednotlivými 3D objekty dle obsahu mapových dat (např. 3D budovy, stromy, stožáry vedení a pod.) Vedle možností 3D zobrazení obsahuje Mapa 3D komponenty pro práci s 3D překážkami (budovy, 3D polygony, data OSM a další dostupné modely zástavby).

Základní vlastnosti

3D zobrazení

3D zobrazení map a dat s veškerými potřebnými možnostmi nastavení pohledu. Hlavní přínos je v detailních 3D pohledech ať už na terén nebo jednotlivé elementy zástavby.

OSM mapové podklady

Organizace a zobrazení vektorových mapových podkladů ze zdroje OpenStreetMap, možnost výběru stylů, možnost vytváření a ukládání komplexních mapových scénářů.

Zobrazení objektů z RadioLabu

Zobrazení stanovišť, vysílačů, skoků, diagramů signálu, diagramů viditelnosti a dalších výsledků výpočtů v rastrové nebo vektorové podobě.

Stromová struktura objektů

Objekty mapových dat i dat aplikací jsou organizovány ve stromové struktuře a lze je nezávisle jednotlivě i po skupinách zapínat a vypínat. Přináší tím široké možnosti řízení zobrazování dat.

Vrstevnice

Online generování a zobrazení vrstevnic z dat digitálního modelu terénu.

Překážky

Komponenty pro práci s 3D překážkami typu budova, 3D polygon, model zástavby. Jejich vytvoření, organizaci, vizualizaci a začlenění do výpočtů rádiové viditelnosti a intenzity elmag. pole.