RadioBase

Datový subsystém pro ukládání a správu dat vysílačů plošného pokrytí zejména pro služby analogové a digitální televize a rozhlasu.


Jedná se o serverový systém poskytující služby uživatelského rozhraní pro správu dat vysílačů a služby funkční pro nadřazené systémy realizující výpočty pokrytí, rušení a kritérií vysílacích sítí nad těmito daty (Sítě SFN a další).

Informační leták ke stažení

Základní vlastnosti

Datové kontejnery

Konfigurovatelné datové kontejnery + prostředky pro kopírování dat mezi jednotlivými datovými kontejnery, datový subsystém jako virtuální databáze složená z konfigurovatelných datových zdrojů

Databázové operace

Implementace standardních databázových operací (přidávání záznamů, editace, mazání, třídění a vyhledávání) pro datové objekty vysílače, transakční zpracování, automatická kontrola a prezentace validity dat za běhu

Virtuální pohledy

Možnost virtuálních pohledů na data více databází, třídění a filtrace na celém pohledu

Hromadná editace

Možnost hromadné editace libovolné sady záznamů i různých typů

Historie záznamů

Uchovávání historie změn záznamu, zobrazení stavu záznamu v minulosti

Nedestruktivní mazání

Nedestruktivní i destruktivní mazání záznamů

Anténní diagramy

Možnost zadat horizontální i vertikální anténní diagram

Signálové parametry

Oddělené signálové parametry, možnost rozšiřování dalších typů záznamů (typů vysílačů)

Aktivace výpočtů

Snadná aktivace výpočtů pokrytí, viditelnosti a dalších aplikací platformy RadioLab 4

Zobrazení v GoogleEarth

Zobrazení stanoviště a anténního stožáru ve 3D pohledu na GoogleEarth

Výstupní sestavy

Otevřený systém výstupních sestav s využitím možností MS Excelu nebo kompatibilních systémů (OpenOffice, LibreOffice)

Rozšiřující moduly

Otevřený systém rozšiřujících modulů RadioBase AddIns pro implementaci nástrojů pro zpracování vybrané sady záznamů, např. Exporty dat, konverze a pod.


Datové kontejnery

Systém RadioBase umožňuje práci nad více datovými zdroji - datovými kontejnery (databáze, skupina databází) a podporuje nezbytné operace pro organizaci dat, sdílení dat a vzájemnou výměnu dat na nejrůznějších úrovních. Tato technologie umožňuje, aby RadioBase i navazující výpočetní systémy pracovaly nad virtuální databází složenou z více datových zdrojů, přičemž jednotlivé datové komponenty (databáze, kontejnery) mají svá samostatná fyzická úložiště a mohou existovat nezávisle v odlišných životních cyklech.

  Koncepce datových kontejnerů umožňuje:
 • jednotný pohled a způsob práce se všemi zdroji dat bez ohledu na jejich konkrétní implementaci
 • práci s více nezávislými zdroji dat
 • přenášení dat mezi kontejnery
 • podpora výměny a sdílení dat na nejrůznějších úrovních
  Varianty použití:
 • organizace dat dle projektů, služeb, kmitočtových pásem či jiných kritérií
 • organizace návrhových verzí, variant
 • oddělení neměnných dat od dat aktivně spravovaných
 • výměna a sdílení dat mezi subjekty nejrůznější úrovně