Hlavní menu

Sítě SFN

Sítě SFN je výpočetní systém pro analýzu pokrytí a rušení pro služby FM, TV, DVB-T a T-DAB a analýzu a návrh jednofrekvenčních sítí DVB-T a T-DAB. Sítě SFN řeší obecně formulovanou úlohu výpočtu kritéria pokrytí nad množinou vysílačů užitečného signálu a signálu rušícího. Pro jednotlivé vysílače jednofrekvenčních sítí lze modifikovat relativní časování v rámci sítě a posouzením výsledků výpočtů pokrytí optimalizovat konfiguraci sítě. Výpočetní algoritmy a parametry vycházejí ze standardů konference Chester 97 a souvisejících dokumentů.

Vedle výpočetních postupů orientovaných na jednofrekvenční sítě tento systém realizuje výpočty pokrytí a rušení analogových vysílačů TV a FM. Pro zobrazení výsledků výpočtů v mapě a pro zobrazení terénního profilu systém Sítě SFN využívá služeb vizualizačních komponentů sdílených s ostatními radiokomunikačními systémy CRC Data, jako např. RadioLab, WinNORA, RadioBase, Databáze signálu apod.

Systém Sítě SFN 4.0 pracuje s kontejnerově orientovaným databázovým systémem RadioBase 2.

Základní funkce a vlastnosti
 • výpočet a zobrazení diagramů intenzity signálu pro užitečné i rušící vysílače, využití blokových diagramů z RadioLab 3.0 pro zvětšení přesnosti a úspornosti 
 • automatické vyhledání nebo manuální zadání rušících vysílačů pro zadanou síť
 • výpočet a zobrazení hraniční křivky pokrytí (testovací body) s rušením a bez rušení
 • výpočet a zobrazení diagramů signálu s rušením (s možností barevného rozlišení tří kategorií intenzity rušení)
 • zobrazení terénního profilu mezi rušeným a rušícím vysílačem
 • výpočet a zobrazení rastrového kriteria nad sítí diagramů pokrytí - pokrytí maximálním signálem, násobnost pokrytí z více vysílačů
 • výpočet a zobrazení pokrytí jednofrekvenční sítě bez rušení a s rušením (s možností volby vlastností přijímače)
 • nastavení relativního časování v rámci SFN a výpočet pokrytí modifikované sítě
 • možnost modifikace výkonu vysílače a posouzení vlivu této změny
 • nastavení přesnosti výpočtu, nastavení všech parametrů výpočtů i zobrazení, možnost modifikace hodnot ochranných poměrů
 • uložení a načtení úlohy včetně vypočtených diagramů pokrytí a rastrového kriteria
 • zobrazení podrobného strukturovaného záznamu o průběhu výpočtu s informacemi o rozhodování systému
 • spolupráce s aplikací pro vyhodnocení pokrytí - výpočet procenta pokrytého území, resp. procenta pokrytí obyvatel
 • spolupráce s nástrojem pro zobrazení referenčních křivek šíření dle Chester 97

Vstupem pro výpočty jsou dvě množiny vysílačů - vysílače užitečného signálu a vysílače rušící a sada parametrů určující metody výpočtů a jejich parametry. Celý postup výpočtů lze rozčlenit do několika základních kroků, se kterými souvisejí hlavní funkční bloky i jednotlivé části uživatelského rozhraní. Tyto kroky lze aktivovat jednotlivě v sekvenci nebo opakovaně při změně některého parametru.