Hlavní menu

RadioLab

Systém RadioLab je programový systém pro analýzu a vizualizaci šíření rádiových signálů nad zemským povrchem. Jedná se o inženýrský systém pro řešení základních úloh při analýze a návrhu radiokomunikačních systémů pro služby plošného pokrytí (mobilní služby, analogová a digitální televize a rozhlas), systémů point to multipoint a mikrovlnných směrových spojů.

RadioLab je navržen pro 32bitové prostředí Windows 9x, Windows NT, Windows 2000 nebo Windows XP. Může být konfigurován od přenosné stanice (notebook) až po distribuovanou konfiguraci na několika serverovských počítačích, řešící jednotlivé úlohy náročné na zdroje systému (server dat DTM, server pro realizaci výpočtů a pod.).

RadioLab je tvořen systémem komponentů sdílených s ostatními radiokomunikačními systémy CRC Data, jako např. WinPRTEL, RadioBase, Sítě SFN, Delta SFN, WinNORA, Databáze signálů a pod. Pro tyto systémy poskytuje RadioLab od verze 3 integrující prostředí.

Základní vlastnosti
 • zobrazení terénního profilu spolu s ostatními relevantními informacemi, jako např. Fresnelova zóna, data morfologie, úhel otevření antény, překážky definované uživatelem a pod.
 • analýza odrazů a vícecestného šíření nad terénním profilem
 • výškopisná mapa pro zobrazení rádiových objektů a výsledků výpočtů na podkladu dat administrativního členění, obcí, dat výškopisu a morfologie
 • mapový server, obsahující jádro obecného GIS pro zobrazení rádiových objektů a výsledků výpočtů na podkladu digitalizovaných rastrových map nebo map vektorových (libovolných obecných mapových podkladů), podpora systémů S-42, JTSK a UTM
 • databáze stanovišť, obsahující základní data stanovišť, práce ve všech souřadných systémech, spolupráce s oběma mapovými systémy, možnost přidávání uživatelských dat k záznamu stanoviště
 • výpočty a zobrazení rádiové viditelnosti, viditelnost/neviditelnost z více bodů, výpočet v sektoru nebo v okolí zadaného bodu, řízení přesnosti a úspornosti vypočtených dat
 • výpočty a zobrazení plošné intenzity signálu pro zadaný vysílač (pokrytí), výpočet v sektoru nebo v okolí zadaného bodu, řízení přesnosti a úspornosti vypočtených dat
 • otevřený systém výstupních sestav s využitím možností MS Excelu, možnost kombinace dílčích reportů do jednoho sešitu
 • možnost rozšiřování funkčnosti systému pomocí RadioLab Add-Ins
 • integrace ostatních radiokomunikačních systémů výrobce, jednotné konfigurovatelné uživatelské rozhraní, možnost libovolné kombinace výsledků v mapových systémech
 • česká a anglická verze součástí standardní instalace
Základní komponenty systému
 • Profil - vizualizace šíření rádiových signálů nad terénním profilem
 • Mapový server - zobrazení rádiových objektů na podkladu rastrových map
 • Výškopisná mapa - zobrazení rádiových objektů na podkladu z DTM nebo morfologie
 • Stanoviště- databáze stanovišť
 • Viditelnost - výpočet a vizualizace diagramů viditelnosti
 • Pokrytí - výpočet a vizualizace diagramů plošného pokrytí
 • Konfigurace - konfigurace systému

Technika RadioLab AddIns představuje možnost snadného rozšíření systému o další jednoduché nástroje.


Řídící panel systému RadioLab

V rodině radiokomunikačních produktů firmy CRC Data představuje základní kámen. Pomocí komponentového přístupu poskytuje řadu služeb ostatním specializovaným radiokomunikačním produktům.