Hlavní menu

RadioBase

RadioBase je datový subsystém pro správu dat vysílačů plošného pokrytí TV, FM, DVB-T a T DAB. Systém RadioBase slouží jednak jako databázové řešení pro ukládání a manipulace s daty vysílačů pro uvedené služby nebo služby podobné (kategorie OS), jednak jako datový subsystém pro navazující výpočetní systémy např. systémy Sítě SFN, Delta SFN, Databáze signálů, AeroLab a další.

RadioBase je řešena technikou datových kontejnerů, která přináší systematickou podporu pro sdílení dat, výměnu dat a organizaci dat na nejrůznějších úrovních. Přestože je RadioBase primárně databázový systém, umožňuje rovněž provádět základní výpočty nad daty vysílačů, jako je výpočet efektivní výšky a delta h, výpočet rádiové viditelnosti a výpočet plošného rozložení intenzity signálu včetně zobrazení výsledků v obou mapových systémech RadioLab.

Datové parametry vysílačů vycházejí ze standardů konference Chester 97 a souvisejících dokumentů.

RadioBase je nadstavbou systému RadioLab, se kterým sdílí komponenty pro práci s daty DTM, komponenty výpočetní (viditelnost, pokrytí) a komponenty vizualizační.

Základní vlastnosti
 • konfigurovatelné datové kontejnery + prostředky pro přesun dat mezi jednotlivými datovými kontejnery, datový subsystém jako virtuální databáze složená z konfigurovatelných datových zdrojů
 • přímá podpora datových kontejnerů ve formátu TVA a TVD (Chester 97), FMA a TAD (ECC Report 35)
 • možnost virtuálních pohledů na data více databází, třídění a filtrace na celém pohledu
 • implementace standardních databázových operací (přidávání záznamů, editace, mazání, třídění a vyhledávání) pro datové objekty vysílače, transakční zpracování, automatická kontrola validity dat (nově ve verzi 2.0)
 • uchovávání historie změn záznamu, zobrazení stavu záznamu v minulosti (nově ve verzi 2.0)
 • nedestruktivní i destruktivní mazání záznamů (nově ve verzi 2.0)
 • práce s daty vertikálního vyzařovacího diagramu (nově ve verzi 2.0)
 • číselník signálových parametrů pro jednotlivé normy televizního signálu
 • možnost přidávání uživatelem definovaných parametrů pro reprezentaci dalších informací, které nevstupují do následných výpočtů, individuální povolení/nepovolení kopírování těchto parametrů mezi datovými kontejnery
 • implementace výpočtu viditelnosti a pokrytí zvoleného vysílače pomocí algoritmů sdílených se systémem RadioLab
 • aktivace vizualizačních komponent systému RadioLab - Profil, Výškopisná mapa a Mapový server pro zobrazení stanovišť, diagramů viditelnosti a diagramů plošné intenzity signálu
 • otevřený systém výstupních sestav s využitím možností MS Excelu


   Hlavní dialog systému RadioBase