Hlavní menu

MultiPoint

MultiPoint je programový systém - nástroj pro analýzu a návrh point to multipoint radiokomunikačních systémů. Systém je tvořen dvěma kooperujícími subsystémy - datovým subsystémem a výpočetním subsystémem. Datový subsystém obsahuje databázi základnových a koncových stanic a formuláře pro operace nad těmito daty. Výpočetní subsystém obsahuje prostředky pro výpočty rádiové viditelnosti, pokrytí a rušení nad daty uloženými v databázi.

MultiPoint je nadstavbou systému RadioLab, se kterým sdílí komponenty pro práci s daty DTM, komponenty výpočetní (viditelnost, šíření) a komponenty vizualizační.

Základní vlastnosti
 • databáze základnových stanic s popisem sektorových antén, zobrazení stanic a anténních sektorů na obou mapových systémech RadioLab
 • databáze koncových stanic, zobrazení stanic a anténních sektorů ve výškopisné i rastrové mapě systému RadioLab
 • výpočet a zobrazení rádiové viditelnosti, viditelnost/neviditelnost ze stanovišť základnových stanic, zobrazení ve výškopisné i rastrové mapě systému RadioLab
 • výpočet pokrytí (bez rušení) pro sektory zadaného souboru základnových stanic, vizualizace s možností rozlišení podle vysílaného kmitočtu, kanálu a polarizace
 • výpočet pokrytí a rušení pro sektory zadaného souboru základnových stanic, vizualizace s možností rozlišení podle vysílaného kmitočtu, kanálu a polarizace
 • automatické vyhledání možných pokrývajících sektorů základnových stanic pro zvolenou stanici koncovou, parametrické vyhledávání
 • aktivace vizualizačních komponent RadioLab
 • otevřený systém výstupních sestav s využitím možností MS Excelu
Model šíření a rušení

Systém MultiPoint využívá zjednodušený model šíření a vyhodnocení rušení vycházející z následujících předpokladů:

 • vyzařovací poměry pro jednotlivé vysílací antény jsou popsány vyzařovacím sektorem - vyzařovacím úhlem, poloměrem pokrytí (vzdáleností, do které může být v daném anténním sektoru dostatečná úroveň užitečného signálu) a poloměrem rušení (vzdáleností, do které může daná anténa rušit antény ostatní).
 • model šíření - v daném bodě je dostatečný signál pro pokrytí, je-li tento viditelný z místa vysílací antény a nachází-li se v sektoru pokrytí dané antény.
 • model výpočtu rušení - signál z předchozího bodu je rušený, nachází-li se dané místo v sektoru rušení jiné antény vysílající se shodnými parametry a je-li anténa rušící stanice v přímé viditelnosti. Shodné parametry signálů znamenají shodný kmitočet, kanál a polarizaci.
Komponenty systému

Řídící aplikace systému MultiPoint realizuje vstupy do jednotlivých aktivit - úloh, které systém nabízí.


Řídící panel systému MultiPoint