Hlavní menu

Delta SFN

Delta SFN je výpočetní systém pro analýzu vlivu změny sítě na pokrytí ostatních vysílačů. Změnou se rozumí např. spuštění nového vysílače, vyřazení vysílače, změna parametrů vysílače, případně libovolná kombinace předchozích možností. Velikost souboru definice změny není omezená, lze analyzovat i velké scénáře v souvislosti s přechodem na digitální vysílání.

Systém nejprve nalezne vysílače potenciálně ovlivněné definovanou změnou. Základem pro vyhodnocení vlivu změny je výpočet hraničních křivek pokrytí s rušením pro stav před změnou a po změně. Hlavním výsledkem je změna plochy pokrytí a největší změna hodnoty power sum jednotlivých ovlivněných vysílačů. Systém umožňuje i detailní analýzu rušení pro zvolený test point vysílače.

Systém Delta SFN umožňuje provést výpočet hraničních křivek pokrytí pro pevně definovanou sadu vysílačů (definice změny je prázdná).

Výpočetní algoritmy a parametry vycházejí ze standardů konference Chester 97 a souvisejících dokumentů.

Pro zobrazení výsledků výpočtů (změna hraniční křivky pokrytí, ...) v mapě a pro zobrazení terénního profilu systém Delta SFN využívá služeb vizualizačních komponentů sdílených s ostatními radiokomunikačními systémy CRC Data implementované v systému RadioLab.

Pro svou funkčnost vyžaduje systémy RadioLab, Sítě SFN a alespoň jeden z datových systémů WinPRTEL nebo kontejnerově orientovaný systém RadioBase.

Základní funkce a vlastnosti
 • zadání změny jako libovolné kombinace vysílačů přidaných, vyřazených nebo modifikovaných
 • automatické vyhledání vysílačů ovlivněných změnou; možnost manuální definice/editace
 • možnost práce s různými datovými zdroji pro data vysílačů, využití datových kontejnerů
 • výpočet hraničních křivek pokrytí s rušením ovlivněných vysílačů pro variantu před změnou a po změně; vyhodnocení rozdílu
 • výpočet hraničních křivek pokrytí s rušením pevně definované sady vysílačů (definice změny je prázdná)
 • detailní informace vztažené k jednotlivým test pointům (úroveň rušení jednotlivých rušících vysílačů)
 • zobrazení hraničních křivek pokrytí s rušením ovlivněných vysílačů před a po změně v obou mapových systémech
 • zobrazení terénního profilu mezi rušeným a rušícím vysílačem
 • nastavení všech parametrů výpočtů i zobrazení
 • uložení a načtení definice úlohy
 • tisk úlohy prostřednictvím MS Excelu
Koncepce systému

Systém Delta SFN vychází z koncepce systému Sítě SFN. Vizuální podobnost obou systémů v praxi představuje i podobný styl práce, což představuje výhodu zejména pro uživatele systému Sítě SFN. Řada problému je v obou systémech řešena velmi podobným způsobem: koncepce práce s nezávislými datovými zdroji, způsob zadání úlohy, definice parametrů výpočtu, rozdělení výpočtu do kroků, vizualizační služby a pod.

Samostatný výpočet hraničních křivek

Systém umožňuje provedení výpočtu i v případě, že množina vysílačů definujících změnu je prázdná. V tomto případě je nutné definovat ovlivněné vysílače ručně. Systém spočítá hraniční křivky s rušením pro všechny vysílače. Tyto křivky lze zobrazovat v mapách a aktivovat detailní pohled na jednotlivé testovací body. V tomto případě je výsledkem pouze jedna sadu výsledků, nelze tedy provést žádná porovnání.