Hlavní menu

Databáze allotmentů

Databáze Allotmentů je databázový systém pro správu a vizualizaci dat allotmentů digitálních vysílačů DVB-T a T-DAB. Systém umožňuje vkládat, prohlížet, editovat, třídit a vyhledávat data allotmentů, zobrazovat hraniční body i hraniční křivky allotmentů v mapových systémech RadioLab a provádět export a import dat allotmentů ve formátu ITU, definovaném v příslušném dokumentu.

Databáze Allotmentů pracuje s databázovým souborem ve formátu MS Access 2000, uživatel může snadno vytvářet prázdné databáze a prostředky importu a exportu kopírovat zvolená data mezi jednotlivými databázemi.

Datová struktura záznamu allotmentu je plně kompatibilní jak s formátem CEPT, definovaném v dokumentu ECC Report 35, tak i s formátem ITU, definovaném v Circular Letter CR/215.

Databáze Allotmentů spolupracuje s programem Analyzátor příjmu, který spolu s databází vysílačů RadioBase umožňuje detailní analýzu podmínek příjmu a rušení na hraničních nebo testovacích bodech allotmentu, jakožto i se všemi ostatními programy, integrovanými v rámci komplexního systému RadioLab verze 3.

Systém je navržen pro 32bitové prostředí Windows 9x a Windows NT, Windows2000, Windows Me a Windows XP (doporučeno).

Základní vlastnosti
 • Datový záznam kompatibilní s oběma definicemi - ECC Report 35 a ITU Circular Letter CR/215
 • implementace standardních databázových operací (přidávání záznamů, editace, mazání, třídění a vyhledávání) pro datové objekty allotmentu, transakční zpracování
 • snadná organizace dat s využitím možností vytváření prázdných databází a kopírování mezi databázemi prostředky importu a exportu
 • editace testovacích a hraničních bodů pomocí Mapového serveru RadioLab,
 • snadné kopírování segmentů křivek pro vytváření sousedních dotýkajících se allotmentů
 • možnost exportu zvolených/všech dat do transportního a výměnného formátu ITU
 • možnost importu z transportního a výměnného formátu ITU, tolerance vůči některým odchylkám a chybám ve formátu ITU
 • manuální nebo automatické přiřazení barev jednotlivým kanálům pro přehledné zobrazení allotmentů v mapách
 • aktivace vizualizačních komponent systému RadioLab - Výškopisná mapa a Mapový server pro zobrazení hraničních a testovacích bodů a/nebo příslušných křivek allotmentů v kombinaci se zobrazením ostatních výstupů dalších radiokomunikačních systémů
 • otevřený systém výstupních sestav s využitím možností MS Excelu

 

Uživatelské rozhraní

Hlavní formulář Databáze Allotmentů umožňuje všechny editační a vyhledávací funkce, třídění a pohledy pro vybrané administrace. Obsahuje seznam allotmentů, detail dat zvoleného allotmentu rozprostřený do několika záložek a záložky pro nastavení parametrů a konfiguraci systému.

Parametry

Databáze Allotmentů - hlavní data allotmentu


Ovládací prvky toolbar slouží k aktivaci:

 1. Konfigurace datového zdroje – vytvoření nové databáze, otevření existující databáze.
 2. Navigace v databázi.
 3. Editace záznamu včetně transakčního ukončení operace.
 4. Zobrazení – volba mapového systému RadioLab a zobrazení bodů a/nebo křivek dat allotmentu.
 5. Filtrace a třídění.
 6. Tisku dat allotmentu prostředky MS Excelu

Ovládání Databáze Allotmentů je konzistentní s ostatními databázovými systémy CRC Data.

Hraniční body

Každý záznam allotmentu může obsahovat jednu nebo více hraničních křivek identifikovaných položkou Contour ID. Záložka Boundary points poskytuje prostředky pro zobrazení, editaci, kopírování bloků a přesné umístění jednotlivých bodů hraniřní křivky pomocí prostředků MapServeru RadioLab.

Pomocí těchto prostředků lze snadno vytvářet hraniční křivky, které kopírují jiná data (např. segmenty hranic administrativního členění nebo hraniční křivky jiných allotmentů) a navrhovat allotmenty, které bezezbytku vyplňují danou plochu.

 

Zobrazení a editace hraničních bodů pomocí Mapového Serveru RadioLab

Testovací body

Záznam allotmentu je sjednocením dvou v současnosti existujících datových formátů (CEPT a ITU) a obsahuje v ECC Reportu 35 definované testovací body spolu s hodnotami vypočtené a odsouhlasené intenzity signálu.

Záložka Test points poskytuje obdobné možnosti editace a zobrazení jako záložka Boundary points.

ITU definice tyto hodnoty neobsahuje a proto testovací body nejsou exportovány do ITU formátu.

Testovací body allotmentu (ECC 35)

Nastavení

Databáze Allotmentů umožňuje detailní nastavení všech atributů zobrazení bodů a křivek hraničních bodů allotmentu i testovacích bodů allotmentu.

N

Nastavení atributů zobrazení allotmentů

Zobrazení kanálů

Hraniční a testovací body allotmentu mohou být zobrazeny v obou mapových systémech RadioLab. Záložky Nastavení a Zobr. kanálů poskytují možnosti pro ovládání atributů zobrazení.

Data allotmentů mohou být libovolně kombinována se zobrazením výstupů ostatních systémů, jako např. stanoviště vysílačů ze systému RadioBase nebo hraniční křivky pokrytí ze systému Sítě SFN


Nastavení barevné stupnice pro zobrazení kanálů


Zobrazení allotmentů v mapách RadioLab

Export dat do ITU formátu

Označené záznamy v seznamu allotmentů budou vyexportovány do formátu ITU. Datové položky, které nejsou obsaženy v záznamu allotmentu lze specifikovat v záložce Databáze a parametry. Výsledek je uložen ve dvou souborech typu DT2 a TA1 dle definice datového formátu ITU.

Import dat z ITU formátu

Import dat z ITU formátu je inverzní operací k exportu. Prostředky exportu a importu lze realizovat všechny potřebné operace přesunu, dělení nebo kompilace dat.