Hlavní menu

AeroLab

AeroLab je výpočetní systém pro analýzu kompatibility leteckých navigačních prostředků (VOR a ILS) a FM vysílačů.

Systém implementuje tři základní metody výpočtu - Ženeva 84 (CCIR Rep. 929-1), Montreal (ITU-R IS.1009-1), ICAO (ITU-R IS.1009-1) s možností modifikace některých parametrů.

Zdrojem dat FM vysílačů pro systém AeroLab je systém RadioBase. AeroLab dále využívá vizualizační nástroje, které jsou součástí systému RadioLab.

Základní funkce a vlastnosti
  • správa dat leteckých navigačních prostředků
  • výpočet sady testovacích bodů pro ILS a VOR
  • výpočet kompatibility (rušení) ILS a VOR s FM vysílači - výpočty rušení typu A1, A2, B1, B2
  • možnost zobrazení FM vysílačů, testovacích bodů a navigačních prostředků na mapách
  • možnost uložení a načtení úlohy, zálohování výsledkové databáze
  • možnost modifikace hodnoty kriteria pro rušení a cut-off hodnoty
  • možnost různých pohledů na vypočtené výsledky
  • zobrazení profilu mezi FM vysílačem a testovacím bodem, resp. mezi ILS/VOR a testovacím bodem
  • detailní pohled na mezivýsledky výpočtu (parametry vysílačů, vzdálenosti, azimuty, vypočtené úrovně signálu od FM vysílačů, cut-off hodnoty)
  • tisk sestav pomocí aplikace MS Excel
Koncepce systému

Systém AeroLab se skládá ze tří hlavních komponent.