Hlavní menu

Radiokomunikační systémy

Radiokomunikační softwarové systémy je soubor aplikací a nástrojů pro výpočetní podporu úloh analýzy šíření rádiových signálů, vyhodnocení důležitých kritérií radiokomunikačních služeb a návrh a optimalizace sítí rádiových prostředků. Funkčnost těchto systémů pokrývá většinu praktických požadavků od základních úloh typu detailní analýza terénního profilu včetně zobrazení dráhy paprsku na mapách nebo výpočet a zobrazení rádiové viditelnosti až po úlohy velké dimenze jako např. vyhodnocení kritérií kvality pokrytí pro sítě digitální televize.

Základním systémem, který implementuje obecné algoritmy (výpočty šíření nad digitálním modelem terénu) a nástroje (zobrazení terénního profilu, zobrazení na mapě) a nad nimi nabízí základní aplikace pro výpočet rádiové viditelnosti a výpočet plošného rozložení intenzity signálu je systém RadioLab.

Nad systémem RadioLab pracují další specializované systémy, které zpravidla obsahují databázové řešení pro prostředky příslušné služby (např. RadioBase pro vysílače FM, TV, DAB a DVB) a výpočetní systémy, realizující výpočty nad sítěmi prostředků v příslušné databázi. Tyto systémy jsou integrovány do systému RadioLab (od verze 3.0) a využívají sdílené komponenty výpočetní (např. modely šíření) a vizualizační (např. mapy).

Základními technologiemi použitými při implementaci radiokomunikačních systémů je komponentově orientovaná architektura pracující na principech client/server. Jednotlivé serverovské komponenty (COM servery) implementují základní služby funkční (např. přístup k datům radiokomunikačních objektů, digitálnímu modelu terénu, algoritmy výpočtu útlumů a pod.) a služby uživatelského rozhraní (zobrazení dat radiokomunikačních objektů, zobrazení profilu, zobrazení dat na mapách a pod.). Tyto služby jsou využívány klientskými aplikacemi, které řeší jednotlivé úlohy z pohledu uživatele (výpočet pokrytí, výpočet rušení, výpočet kvality a pod.).

Hlavní přednosti zvoleného přístupu:

  • snazší rozvoj a rozšiřování systémů, možnost rychlé reakce na nové algoritmy, procedury koordinace a výměny dat
  • snazší integrace nových objektů implementujících nové služby, nové formáty dat a databází, výpočty
  • sdílení obecných celků více systémy (profil, mapa, DTM a výpočetní komponenty), konzistentní ovládání a vizualizace
  • škálovatelnost - možnost distribuce komponentů na více stanic, optimalizace výkonu pro daný typ úloh a dostupné technické prostředky

Systémy RadioLab 3 jsou určeny pro platformu Win32 - operační systémy Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP. Verze RadioLab 4 potom i pro platformy Linux, Solaris a MacOS. Obecněji zaměřené produkty jsou vícejazyčné.